GIỚI THIỆU

TRƯỜNG MN TƯƠNG LAI

I. Đặc điểm tình hình:

- Tên đơn vị: Trường Mầm non Tương Lai.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Mạc Đỉnh Chi, khu vực 5 phường VII Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang.

- Điện thoại: 0711.3879492.

- Quá trình thành lập: Trường Mẫu Giáo Phường VII (nay là trường Mầm non Tương Lai) được thành lập vào năm học 1999- 2000. Đến tháng 8 năm 2009 được sự quan tâm của UBND phường VII cấp 4.013m2 để xây cất trường, được sự đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang hỗ trợ xây cất 06 phòng học và 05 phòng chức năng với tổng kinh phí xây dựng là 7 tỷ 300 triệu đồng và được đổi tên là trường Mầm Non Tương Lai.  

Đến tháng 06 năm 2010 trường được  UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1.

Đến tháng 12 năm  2014 trường được UBND tỉnh công nhận đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 2.

          Đến năm 2016 trường được tái công nhận đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1

+ Đội ngũ  CB-GV-NV:

* Tổng số cán bộ, giáo viên: 24. 

BGH: 02 

Giáo viên: 15

Nhân viên: 07 (01kế toán, 01 Y tế, 01 Bảo vệ, 04 cấp dưỡng).

- Trình độ chuyên môn:

* Ban giám hiệu

+ Đại học sư phạm: 02

* Giáo viên:

+ Đại học: 10

+ Cao đẳng: 03

+ THSP 12+ 2: 02

* Nhân viên:

+ Đại học 1,trung cấp 01, sơ cấp 05

+ Trường có chi bộ:

- Từ năm 2004- 2010 chi bộ ghép tiểu học- Mầm non

- Từ năm 2011 chi bộ được tách chi bộ trường mầm non Tương Lai.

-  Tổng số 11 đảng viên

- Chính thức: 10; dự bị 01; BGH 02; Giáo viên 08; nhân viên 01.

- Năm 2011đến năm 2013 Chi bộ trong sạch vững mạnh. 

- Năm 2014 chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Từ năm 2015 đến năm 2017 Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Từ năm 2018 đến năm 2020 chi bộ hoàn thanhd tốt nhiệm vụ.

          - Cơ sở vật chất:            

Trường được xây dựng mới hoàn thành vào tháng 10 năm 2009 và đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2009 (năm học 2009-2010).

          Trường có tất cả: 13 phòng .

Phòng học: 06 phòng.

          Phòng chức năng: 07 phòng.

          Hiện nay trường có đồ dùng đồ chơi, có sân chơi rộng thoáng cho cháu hoạt động.

         II. Phong trào các hội thi:     

         * Cấp Thành phố:

          - Năm học 2006-2007 đạt giải C sáng tạo đồ dùng dạy học cấpThành Phố.

         - Năm học 2007-2008 đạt giải B đồ dùng dạy học bậc Mầm non

         -  Năm học 2008-2009 đạt 03 giải KK sáng tạo đồ dùng dạy học

          - Năm học 2010-2011 đạt giải nhất toàn đoàn Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

          - Năm học 2011-2012 đạt 01 giải 3 và 02 giải KK Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

          - Năm học 2012-2013 đạt 02 giải KK giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

          Hội thi “Bé khéo tay thông minh, vui khoẻ” Cấp Thành phố 10 đạt giải 01 cháu đạt 01 giải nhì.

          Tham gia hội thi “Tiếng hát Công nhân viên chức cấp thành phố” 01 giáo viên đạt 01giải nhất, 01 giải nhì.

        Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 03 giáo viên đạt 02 giải  khuyến khích, 01 công nhận.

        Hội thi  Nam “trổ tài nấu ăn” Phòng Giáo dục tổ chức đạt giải nhì.

         Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học và ngân hàng dữ liệu cấp Thành phố đạt 03 giải khuyến khích.

         Hội thi “Mô hình có cảnh quan sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” cấp thành phố đạt giải nhất.

         Hội thi “Mô hình có cảnh quan Sáng, Xạnh, Sạch, Đẹp” cấp tỉnh đạt giải ba.

         - Năm học 2013-2014 đạt 01 giải ba, 03 giải KK hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 

         - Năm h ọc 2014-2015 đạt 02 giải ba, 01 giải KK hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

         Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt 01 công nhận. 

         - Năm h ọc 2015-2016  đạt 01 giải KK hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

        * Kết quả thực hiện phong trào thi đua:

         - Năm 2008-2009 thực hiện phong tráo thi đua “trường học thân thiện học sinh tích cực” xếp loại Xuất sắc

         - Năm 2009-2010 thực hiện phong trào thi đua “THTT,HSTC” xếp loại Xuất sắc

         - Năm 2010- 2011 thực hiện phong trào thi đua “THTT,HSTC” xếp loại xuất sắc.

         - Năm 2011-2012 thực hiện phong trào thi đua “trường học thân thiện học sinh tích cực”  xếp loại xuất sắc.

         - Năm 2012-2013 thực hiện phong trào thi đua “trường học thân thiện học sinh tích cực” phòng giáo dục xếp loại xuất sắc.

        - Trường được công nhận “Cơ quan có đời sống văn hóa tốt”.

         - Năm học 2012-2013: được khen tặng “THTT,HSTC” giai đoạn 2008-2013.

         - Năm 2013-2014 thực hiện phong trào thi đua “trường học thân thiện học sinh tích cực” phòng giáo dục xếp loại xuất sắc.

         - Năm 2014-2015 thực hiện phong trào thi đua “trường học thân thiện học sinh tích cực

         - Năm 2016-2020 thực hiện phong trào thi đua “trường học thân thiện học sinh tích cực” phòng giáo dục xếp loại xuất sắc tích cực” phòng giáo dục xếp loại xuất sắc.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

          - Năm học: 2006-2007: Tập thể lao động Xuất sắc.

          - Năm học: 2007-2008: Tập thể lao động Xuất sắc.

          - Năm học: 2008- 2009: Tập thể lao đông Xuất sắc.

          - Năm học: 2009-2010: Tâp thể lao động Xuất sắc.

          - Năm học: 2009-2010: Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ.

          - Năm học: 2010-2011: Tập thể lao động Xuất sắc.

          - Năm học: 2011-2012: Tập thể lao động Tiên tiến.

          - Năm học: 2012-2013: Tập thể lao động Xuất sắc.

          - Năm học: 2013-2014: Tập thể lao động Tiên tiến.

          - Năm học: 2014-2015: Tập thể lao động Tiên tiến.

          - Năm học: 2015-2016: Tập thể lao động Tiên tiến.

          - Năm học: 2017-2019: Tập thể lao động Tiên Tiến

 

**********************